Participatiewet en Banenafspraak

Iedereen verdient een plek op de arbeidsmarkt. Ook mensen voor wie werk minder vanzelfsprekend is. Wie een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, draagt bij aan een sociale, inclusieve samenleving.

Het in dienst nemen van een medewerker met een (arbeids)beperking is geregeld in de Participatiewet en de Banenafspraak. Wij hebben hierover veel kennis in huis en adviseren u graag. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Participatiewet

De Participatiewet bepaalt dat ook mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk moeten werken bij een ‘gewone’ werkgever. Alle regelingen, wetgeving en bepalingen rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een arbeidsplek staan in deze wet.


Banenafspraak

De Banenafspraak hoort bij de Participatiewet. Hierin staat dat alle werkgevers samen 125.000 nieuwe banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking tussen 2015 en begin 2026. De overheid neemt daarvan 25.000 banen voor haar rekening.

Doelgroepregister

Personen met een arbeidsbeperking staan in het Doelgroepregister Banenafspraak. Daaronder vallen mensen uit de Participatiewet die niet het minimumloon kunnen verdienen, voormalige leerlingen uit het speciaal onderwijs, personen met een WSW-indicatie of een Wajonguitkering.

Wie iemand uit het Doelgroepregister een baan aanbiedt, werkt mee aan het behalen van de in totaal 125.000 nieuwe banen.

Quotumregeling werkgevers

Elk jaar stelt het Ministerie van Sociale Zaken vast of de gezamenlijke werkgevers op schema liggen, of er 125.000 banen zijn gecreëerd in 2026. Als de werkgevers teveel achter op schema liggen, dan gaat de quotumregeling gelden. Elk bedrijf met meer dan 25 werknemers wordt dan verplicht een bepaald percentage medewerkers uit het Doelgroepregister in dienst te hebben, op straffe van een boete. Voor de werkgevers die onder de overheid vallen geldt de quotumregeling nu. Voor het bedrijfsleven geldt deze nu niet.

Wil je meer weten over het in dienst nemen van een werknemer met een arbeidsbeperking?

Neem contact met ons op