Regelingen

Detachering werknemer

Als u werk biedt aan iemand met een arbeidsbeperking, kunt u aanspraak maken op verschillende, gunstige (financiële) regelingen, voordelen en subsidies. We vertellen er graag meer over. Mocht u vragen hebben over de onderstaande informatie Neem contact met ons op of maak een afspraak!

Loonkostensubsidie (Gemeente)

Is u werknemer te weinig productief door zijn arbeidsbeperking? Dan kunt u een deel van de loonkosten en werkgeverspremies terugvragen bij de gemeente. Gemeenten stellen de loonwaarde van werknemers vast op basis van hun productiviteit en extra begeleidingsbehoefte. Uw werknemer is in staat een percentage van het minimumloon zelfstandig te verdienen.

Loonsdispensatie (UWV – Wajong)

Voor werknemers met een Wajong achtergrond, een uitkering van UWV, geldt geen loonkostensubsidie, maar loondispensatie. Bij loondispensatie krijgt u toestemming de werknemer alleen dat deel van het loon uit te betalen, dat past bij zijn loonwaarde. UWV compenseert de werknemer, doordat hij een deel van zijn uitkering blijft ontvangen.

Jobcoaching

Heeft u werknemer een arbeidsbeperking en kan hij zijn werkzaamheden in uw bedrijf nog niet voldoende verrichten? Dan kunt u een jobcoach inzetten. Door jobcoaching leert je werknemer zelfstandig zijn taken goed te volbrengen. Een jobcoach kan u als werkgever de juiste manier leren om aansturing te geven.

No Risk-Polis

Als u iemand in dienst hebt die onder het Doelgroepenregister Banenafspraak valt, dan krijgt u met een No Risk-polis bij ziekte een tegemoetkoming voor het doorbetaalde loon, ongeacht de ziekteoorzaak.

Werkplekaanpassingen

Voor werknemers met een arbeidsbeperking moet u soms de werkplek aanpassen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een traplift, aangepast toilet of een speciaal ingerichte werkplek. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.

Tegemoetkoming Belastingdienst

In bepaalde situaties kunt u een tegemoetkoming ontvangen van de belastingdienst. U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming als u:

  • medewerkers in dienst heeft met een loon tussen de 100% en 125% van het minimumloon?. De tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van het loon en het aantal contracturen dat uw medewerker heeft gewerkt in een kalenderjaar. De tegemoetkoming is maximaal €2000,00;
  • medewerkers in dienst heeft met een Doelgroep verklaring Banenafspraak. De tegemoetkoming geldt voor de eerste drie jaren dat u deze werknemers in dienst heeft;
  • medewerkers in dienst heeft die 56 jaar of ouder zijn. Deze tegemoetkoming geldt ook voor de eerste drie jaren dat u deze medeweker in dienst heeft;

Mocht u vragen hebben over de bovenstaande informatie of wellicht advies willen neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op
Meer informatie over deze regelingen vindt u op www.subsidiecalculator.nl